MarkedsføringOnline Markedsføring

Hvad er Product Marketing?

Af august 29, 2019 No Comments

Hvad er product marketing?

Product marketing er kort fortalt den proces, der finder sted, når et produkt skal føres ud på markedet. I denne proces skal man beslutte, hvordan man skal placere produktet på markedet. Derudover er det vigtigt, at man markedsfører produktet til de potentielle købere på en måde, så de forstår produktets funktion og fordele.

En virksomhed vil ofte lave en lanceringsplan, når de skal have et nyt produkt ud på markedet. I denne plan skal det aftales, hvilke personer og hvilke afdelinger der er ansvarlige for hvad i lanceringsprocessen. På udgivelsesdagen vil de ansvarlige personer ofte mødes og holde et skarpt øje med, hvordan produktet modtages af offentligheden.

Efter udgivelsen

Product marketing stopper dog ikke, så snart produktet er kommet ud på markedet. Herefter handler det om, at man holder øje med, hvordan produktet bliver modtaget på markedet, og hvordan kunderne reagerer på det. Produktet vil ofte ikke blive modtaget præcis som forudset. Derfor er det tit nødvendigt, at man løbende ændrer en smule på produktet og på markedsføring af det.

For at opsummere vil processen med product marketing ofte bestå af følgende stadier:

  • Produktet testes, og det bliver bestemt, hvilken funktion det skal udfylde
  • Produktet udgives, og alle i virksomheden følger udgivelsen tæt
  • Produktet evalueres efter udgivelsen fx gennem feedback fra kunder

Forskellen mellem product marketing og traditionel marketing

Til sidst er det relevant at slå fast, hvordan product marketing adskiller sig fra traditionel marketing. Traditionel marketing fokuserer på at promovere virksomheden og anskaffe sig nye kunder gennem bl.a. reklamer og annoncer, mens product marketing fokuserer på markedsføring til eksisterende kunder med det formål at øge efterspørgslen og tilfredsheden blandt disse kunder.

Mens traditionel marketing delvist kan kategoriseres som push marketing, kan product marketing delvist kategoriseres som pull marketing. Du kan læse mere om disse to former for marketing her.